Podaljšanje porodniške pri nedonošenčkih

Zaradi ustaljene uporabe izraza porodniška oziroma porodniški dopust, sem ga uporabila tudi sama, sicer pa gre za starševski dopust oziroma podaljšanje le-tega.

Podaljšanje porodniškega (starševskega) dopusta

  1. Podaljšanje zaradi prezgodnjega poroda – Ob rojstvu nedonošenčka se starševski dopust podaljša za toliko dni, kot je bila nosečnost krajša od 260 dni. Centru za socialno delo morate predložiti potrdilo ginekologa o predvidenem datumu poroda oziroma potrdilo porodnišnice o prezgodnjem porodu. Center za socialno delo o podaljšanju izda odločbo.
  2. Podaljšanje zaradi rojstva dvojčkov oziroma več živorojenih otrok – Ob rojstvu dvojčkov se starševski dopust podaljša za dodatnih 90 dni. Starševski dopust se podaljša za dodatnih 90 dni tudi ob posvojitvi dvojčkov ali dveh različno starih otrok do treh let. Ob rojstvu več hkrati živo rojenih otrok se starševski dopust podaljša za vsakega nadaljnjega otroka za dodatnih 90 dni. Center za socialno delo o podaljšanju izda odločbo.
  3. Podaljšanje iz zdravstvenih razlogov – Ob rojstvu otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, se starševski dopust podaljša za dodatnih 90 dni.

Podaljšanje porodniške iz zdravstvenih razlogov za 90 dni

Na tej točki je potrebno poudariti, da to podaljšanje ne pripada vsaki mami nedonošenčka. Pripada le tistim, katerih otroci imajo izkazan zdravstveni razlog za podaljšanje. Seveda nimate kaj izgubiti, če vložite. Ni pa pričakovati, da boste dobili odobreno podaljšanje, če se vaš otrok normalno razvija in tudi sicer nima večjih zdravstvenih težav, zaradi katerih potrebuje vašo celodnevno nego.

Predlog za podaljšanje vložite pri vam pristojnem Centru za socialno delo. Izpolniti morate obrazec, ki ga najdete na tej povezavi. Izberete obrazec Vloga za naknadno uveljavitev pravice do starševskega dopusta in starševskega nadomestila (za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo) – S 13 N. K vlogi priložite vso medicinsko dokumentacijo od rojstva do vložitve vloge dalje. Dobro je, da predložite tudi mnenje razvojnega pediatra, da predlaga podaljšanje, vendar žal nimajo enake prakse v vseh razvojnih ambulantah v Sloveniji, zato v nekaterih takega mnenja ne pišejo.

Vaše lastno mnenje sicer nima dokazne veljave, zagotovo pa ne škodi, če v nekaj stavkih opišete, kako se zdravstvene oziroma druge težave otroka kažejo v vsakodnevnem življenju. Lahko dodate tudi kaj za vas pomeni nepodaljšanje (npr. da bo otrok moral v vrtec, ker nimate drugega varstva; da nimate nikogar drugega, da bi ga vozil na terapije itd.). Vlogo, svoje mnenje in izvide pošljete Centru za socialno delo. Le-ta pošlje vlogo zdravniški komisiji, ki poda mnenje o upravičenosti do podaljšanja. Center za socialno na podlagi tega mnenja izda odločbo.

V primeru, da se vaši vlogi ugodi, vam pripada 90 dni podaljšanja starševskega dopusta iz zdravstvenih razlogov.

Pritožba zaradi zavrnitve podaljšanja porodniške za nedonošenčka

V primeru, da vašo vlogo zavrnejo, je potrebno vložiti pritožbo skladno s pravnim poukom v odločbi. Na koncu odločbe piše, kam pošljete pritožbo in koliko dni imate na voljo. Rok za pritožbo je 15 dni od vročitve odločbe. Če potrebujete pomoč pri pisanju pritožbe, vam z veseljem pomagam. Vprašanja mi lahko pošljete na moj.nedonosencek@gmail.com. Če tudi pritožbi ni ugodeno, je možen upravni spor.

Poudariti je potrebno, da pri nekaterih Centrih za socialno delo mamam svetujejo, naj ne izgubljajo časa s pritožbo, temveč naj ponovno vložijo vlogo. Tako ravnanje je s pravnega vidika napačno in rizično. S tem lahko izgubite pravico do pravnih sredstev (pritožbe), ker zamudite pritožbeni rok. Posledično nimate več možnosti zaprositi za podaljšanje starševskega dopusta. Ponovna vložitev vloge je smiselna in možna le, če se zve za nova dejstva ali se najde ali pridobi možnost uporabiti nove dokaze (npr. nov izvid).

Obvestilo delodajalcu

Skladno z Zakonom o delovnih razmerjih morate delodajalca obvestiti o podaljšanju najmanj 30 dni pred iztekom starševskega dopusta. To v praksi predstavlja problem, saj pri nekaterih Centrih za socialno delo svetujejo, da vložite vlogo za podaljšanje 1 mesec pred iztekom. Ker odločanje o vaši vlogi lahko traja teden, dva ali pa celo 4 tedne, tako dobite odločbo šele, ko se že morate vrniti v službo. Iz tega razloga svetujem, da vložite vlogo približno dva meseca pred iztekom starševskega dopusta. V primeru, da na centru za socialno delo rečejo, da je za vložitev vloge še prezgodaj, jih opozorite na to, da ste dolžni pravočasno obvestiti delodajalca.

Podaljšanje v primeru, da je mati brezposelna

V kolikor mamica pred rojstvom ni bila zaposlena in je upravičena do starševskega dodatka, ne more uveljavljati pravice do naknadnega starševskega dopusta in starševskega nadomestila.

V kolikor se mamica zaposli, otrok pa še ni dopolnil 18 mesecev in je bila naknadno potrjena diagnoza ali je prišlo do kakšne poškodbe, ki zahteva posebno nego in varstvo, se lahko zaprosi za naknadni starševski dopust in starševsko nadomestilo.

Prav tako lahko oče, če je zaposlen, v dogovoru z delodajalcem, vloži vlogo za naknadni starševski dopust in nadomestilo, če otrok potrebuje posebno nego in varstvo.

Vse o porodniškem dopustu si lahko preberete na tej povezavi.