Porodniški dopust

Trajanje porodniškega dopusta

Do aprila 2014 je bil za materinski dopust v uporabi izraz porodniški dopust, medtem ko se je starševski dopust imenoval dopust za nego in varstvo otroka. Materinski dopust se praviloma prične 28 dni pred predvidenim datumom poroda in traja 105 dni. Po materinskem dopustu nastopi starševski dopust, ki traja nadaljnjih 260 dni. Koristi ga lahko eden od staršev otroka, lahko pa si ga starša razdelita. Za lažje razumevanje v tem prispevku uporabljam za materinski in starševski dopust kar skupni izraz “porodniški dopust”.

Vloga za porodniški dopust

Ker mamice nedonošenčki presenetijo predčasno, verjetno še nimajo urejenega porodniškega dopusta. Če na dan poroda še niste nastopili materinskega dopusta, se ta samodejno začne z dnem rojstva otroka, neizrabljenega dela pa ne morete izrabiti po otrokovem rojstvu. Po porodu morate pri pristojnem centru za socialno delo vložiti dokument z naslovom “Vloga matere za uveljavitev pravic ob rojstvu otroka“, ki je dostopen na tej povezavi.

S to vlogo mati uveljavlja pravico do materinskega dopusta in materinskega nadomestila, pravico do starševskega dopusta in starševskega nadomestila, podaljšanega starševskega dopusta ter pravico do državne pomoči ob rojstvu otroka, če je ne uveljavlja oče.

Podaljšanje porodniškega (starševskega) dopusta

  1. Podaljšanje zaradi prezgodnjega poroda – Ob rojstvu nedonošenčka se starševski dopust podaljša za toliko dni, kot je bila nosešnost krajša od 260 dni. Centru za socialno delo morate predložiti potrdilo ginekologa o predvidenem datumu poroda oziroma potrdilo porodnišnice o prezgodnjem porodu. Center za socialno delo o podaljšanju izda odločbo.
  2. Podaljšanje zaradi rojstva dvojčkov oziroma več živorojenih otrok – Ob rojstvu dvojčkov se starševski dopust podaljša za dodatnih 90 dni. Starševski dopust se podaljša za dodatnih 90 dni tudi ob posvojitvi dvojčkov ali dveh različno starih otrok do treh let. Ob rojstvu več hkrati živo rojenih otrok se starševski dopust podaljša za vsakega nadaljnjega otroka za dodatnih 90 dni. Center za socialno delo o podaljšanju izda odločbo.
  3. Podaljšanje iz zdravstvenih razlogov – Ob rojstvu otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo, se starševski dopust podaljša za dodatnih 90 dni. Več o tem si lahko preberete na tej povezavi.

Obvestilo delodajalcu

Opozoriti velja tudi naslednje – če rodite otroka, preden ste o izrabi materinskega dopusta obvestili delodajalca, je to treba storiti v treh dneh po rojstvu otroka, razen če vam zdravstveno stanje tega ne dopušča; v tem primeru naj obvesti delodajalca kateri od vaših sorodnikov oziroma zaprosite za pomoč zdravstveno službo.