Zaščita nedonošenčkov pred RSV

Zaščita nedonošenčkov pred RSV je v jesensko-zimskem času izrednega pomena. RSV je najpogostejši povzročitelj akutnega brohiolitisa majhnih otrok, pri večjih otrocih in odraslih povzroča blažja prehladna obolenja.

MERILA ZA DAJANJE PALIVIZUMABA (Synagis) 

ZA PASIVNO IMUNIZACIJO PROTI RSV (respiratorni sinicijski virus) V SEZONI 2021/2022

Po Pravilniku o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2021 naj bi specifična monoklonska protitelesa (palivizumab) za preprečevanje okužb z RSV prejeli:

  1. vsi otroci, rojeni pred 29. tednom nosečnosti (do vključno 28 6/7 tedna), ki so ob pričetku sezone stari do 12 mesecev (rojeni po 1. 11. 2020);
  2. otroci, rojeni med 29. in 32. tednom gestacije (29 0/7 do 31 6/7 tedna) z dodatnimi dejavniki tveganja (starost ob pričetku sezone manj kot 6 mesecev – rojeni po 1. 5. 2021; vsaj en sorojenec mlajši od 6 let);
  3. otroci s kronično pljučno boleznijo, ki so v zadnjih 6 mesecih pred pričetkom sezone RSV potrebovali zdravljenje (kisik) in so kronološko stari do 12 mesecev (izjemoma do 24. mesecev, če še vedno potrebujejo dihalno podporo ali dodatek kisika);
  4. otroci s hemodinamsko pomembno prirojeno srčno napako (VCC) ali srčno boleznijo do kronološke starosti 24 mesecev.

Za te skupine otrok je imunoprofilaksa s palivizumabom del rednega imunizacijskega programa, za katerega so namenjena sredstva iz obveznega zavarovanja (ZZZS), cepivo zagotavlja NIJZ, imunoprofilakso pa izvaja izbrani oziroma za imunoprofilakso pooblaščeni pediater otroka.

Več o respiratornem sinicijskem virusu si lahko preberete na tej povezavi.