Subvencionirana prehrana

Nekatere občine subvencionirajo prehrano dojenčkov – adaptirano mleko. Ponekod je subvencija namenjena dojenčkom do določenega meseca starosti. Nekatere določijo pogoj, da za nakup posebne prehrane obstaja zdravstveni razlog. Ponekod subvencionirajo adaptirano mleko za nedonošenčke.

Ker vsaka občina to ureja posebej, predlagam da vsak starš pri pediatru povpraša, ali v njihovi občini obstaja taka možnost. Če pediater ne bo imel te informacije, se lahko obrnete na občino.

Če imate informacijo, kakšne ugodnosti omogoča občina, mi prosim sporočite, da to objavim.

Seznam občin, ki subvencionirajo prehrano dojenčkov:

  • Občina Cirkulane: subvencija je namenjena dojenčkom do četrtega meseca starosti in ob pogoju, da za nakup posebne prehrane obstaja zdravstveni razlog. Za nakup mlečnih preparatov za nedonošenčke bo občina prevzela strošek nakupa mlečnih preparatov v celoti.
  • Občina Maribor: Do te subvencije za mlečne preparate so po presoji pediatra in socialnovarstvenih meril (nazadnje do vključno 5. dohodkovnega razreda) upravičeni dojenčki do šestega meseca starosti in mali otroci s socialno-zdravstveno opredelitvijo do osemnajstega meseca starosti;
  • Občina Rače-Fram: Pravico do subvencioniranja mlečnih preparatov lahko uveljavijo upravičenci za vse dojenčke do dopolnjenega 4. meseca starosti (oz. do vključno konca meseca, v katerem otrok dopolni 4 mesece starosti), ki imajo stalno prebivališče v občini Rače-Fram.