Razvojna ambulanta

Razvojna ambulanta je namenjena spremljanju razvoja otrok z rizičnimi obporodnimi dejavniki, nudi pa tudi zgodnjo obravnavo in nadaljnjo pomoč otrokom z motnjami v razvoju in njihovim družinam.

Če imate nedonošenčka, predlagam da otrokovega pediatra čimprej, najkasneje pa na prvem pregledu, povprašate o napotnici za razvojno ambulanto. Zgodnja obravnava je ključnega pomena za razvoj otroka. Najbolje je, da razvojni pediater otroka čim prej pregleda in odloči o nadaljnjih obiskih razvojne ambulante oziroma morebitnih obiskih nevrofizioterapevta. Na prvem pregledu razvojni pediater oceni stanje in da staršem podrobna navodila kako rokovati z otrokom, na kaj biti pozoren itd. V primeru lažjih motenj dobijo starši le priporočila za ravnanje z otrokom in vzpodbujanje v domačem okolju.

Razvoj nedonošenčka

Če ima otrok več težav pri ročnih spretnostih, se vključi v obravnavo delovni terapevt. Za pomoč pri govornem razvoju otroka po potrebi napotijo k logopedu. Pri obravnavi otrok z razvojnimi motnjami delujejo tudi psihologi, specialni pedagogi in socialni delavci.

Ko dobite od otrokovega pediatra napotnico za razvojnega pediatra, se naročite v razvojni ambulanti za pregled. Zaželeno je, da izberete ambulanto, ki vam je najbližja, saj se le tako lahko na enem mestu uskladijo vsi specialisti, če je to potrebno. V lokalnem okolju tudi razvojna ambulanta najlažje sodeluje z vrtcem, šolo ali ostalimi akterji, če je to potrebno. Nekatere razvojne ambulante zato ne želijo sprejemati otrok, ki prihajajo iz kraja oziroma dela mesta, kjer mu je bližja druga razvojna ambulanta.

Seznam razvojnih ambulant je razviden, ko napotnico vnesete v portal e-naročanje, ki se nahaja na tej povezavi. Na seznamu lahko vidite, katere razvojne ambulante sprejemajo nove paciente in kakšne so čakalne dobe. Ker sistem ni vedno ažuren, predlagam da pokličete v želeno razvojno ambulanto in se naročite.