Oprostitev plačila letne dajatve za vozila

Oprostitev plačila letne dajatve velja za osebna vozila z motorjem moči do vključno 150 kW ter za osebna vozila, prirejena za prevoz oseb na invalidskem vozičku. To velja pod pogojem, da se vozila uporabljajo za prevoz invalida.

Oprostitev plačila letne dajatve se lahko za polnoletne osebe uveljavlja za eno vozilo, registrirano na ime te osebe ali na njegovega starša, zakonca ali zunajzakonskega partnerja, s katerim živi na istem naslovu.

Skladno z Zakonom o dajatvah na motorna vozila spada med upravičence oprostitve plačila tudi otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo do 18. leta starosti oziroma do 26. leta starosti, če se šolajo.

Če imate odločbo o negi, lahko uveljavljate oprostitev plačila letne dajatve za vozilo pri najbližji upravni enoti.

Vloga za oprostitev plačila letne dajatve za vozila za prevoz invalidov je dostopna na tej povezavi. Vlogi morate predložiti tudi odločbo o negi.