Oprostitev plačila davka na motorna vozila

Oprostitev plačila davka na motorna vozila se lahko uveljavlja za vozila z močjo motorja do vključno 150kW ali za motorna vozila, posebej prirejena za prevoz invalidov na invalidskem vozičku, ki jih največ enkrat v petih letih kupijo invalidske organizacije in osebe (invalidi), ki imajo vozniško dovoljenje ali jim je potrebna pomoč drugih oseb, ki imajo vozniško dovoljenje. Oprostitev plačila lahko uveljavljate ob izpolnjevanju pogojev, in sicer ko je bilo (novo ali rabljeno) vozilo v Sloveniji registrirano prvič.

Skladno z Zakonom o davku na motorna vozila je upravičenec do oprostitve tudi otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo, torej v primeru, da imate odločbo o negi.

Oprostitev se uveljavlja s povračilom plačanega davka pri davčnem organu (DURS), če je bilo vozilo kupljeno pri prodajalcu na ozemlju Slovenije. V primeru pridobitve vozila, ki izpolnjuje pogoje za oprostitev in je bilo pridobljeno od prodajalca iz druge države članice EU, je mogoče uveljavljati oprostitev neposredno ob predložitvi napovedi. Če se oprostitev ne uveljavlja neposredno, se lahko v treh mesecih od nakupa ali prenosa prebivališča v Republiko Slovenijo vloži pri davčnem organu.

Vloga za vračilo davka na motorna vozila in obsežnejša razlaga se nahaja na tej povezavi.