Dodatni dnevi dopusta

Dodatni dnevi letnega dopusta za otroka

Vsakemu delavcu, ki je v delovnem razmerju, pripadajo za otroka dodatni dnevi letnega dopusta. Skladno z Zakonom o delovnih razmerjih ima delavec pravico pravico do enega dodatnega dneva letnega dopusta za vsakega otroka, ki če ni dopolnil 15 let starosti. V primeru, da kolektivna pogodba, ki zavezuje vašega delodajalca oziroma interni pravilnik določa višje število dodatnih dni, se število dodatnih dni ustrezno poveča, nikoli pa ne more biti manjše od 1 dodatnega dneva.

Dodatni dnevi ob rojstvu otroka

Nekatere kolektivne pogodbe ali interni pravilniki delodajalcev določajo, da delavcu pripadajo dodatni dnevi dopusta ob rojstvu otroka. Navadno je določen v kolektivni pogodbi en dan dodatnega dopusta. Ta dan oče otroka navadno izkoristi, ko je prisoten pri porodu. Kolektivna pogodba ali interni pravilnik podrobneje določi način koriščenja tega dne. Oče otroka naj se torej ob rojstvu otroka pri delodajalcu pozanima, ali mu pripada še kakšen dan dodatnega dopusta.

Dodatni dnevi za otroka, ki potrebuje posebno nego (ima odločbo o negi)

Delavec, ki neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo ima pravico do najmanj treh dodatnih dni letnega dopusta. V primeru, da kolektivna pogodba, ki zavezuje vašega delodajalca oziroma interni pravilnik določa višje število dodatnih dni, se število dodatnih dni ustrezno poveča. Nikoli pa ne more biti manjše od 3 dodatnih dni.

Opozoriti velja, da se števila dodatnih dni ne more deliti v smislu, da bi vam delodajalec dodelil samo sorazmeren del dodatnih dni letnega dopusta. Za vsako leto, ko imate odločbo o negi, vam pripadajo vsaj trije dodatni dnevi. Če je bila odločba izdana z veljavnostjo na primer od oktobra 2020 do novembra 2021, vam pripadajo trije dodatni dnevi dopusta za leto 2020 in trije dodatni dnevi dopusta za leto 2020. Dodatni dnevi pripadajo tako mami kot tudi očetu, če otroka oba negujeta in varujeta. Delodajalcu posredujte odločbo o negi. On pa vam mora dodatne dneve letnega dopusta upoštevati oziroma navesti v obvestilu o odmeri letnega dopusta.