Zdravstveno zavarovanje

S prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje pridobi otrok pravico do plačila zdravstvenih storitev.

Če želite prek sebe v zavarovanje kot družinskega člana prijaviti otroka, morate najprej sami imeti status zavarovanca v obveznem zdravstvenem zavarovanju. Otrok je zavarovan kot ožji ali kot širši družinski član.

Novorojenčka morate v zavarovanje prijaviti v roku 60 dni od rojstva. Do takrat lahko koristi zdravstvene storitve na zavarovanje enega od staršev oziroma skrbnika. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ob ureditvi prijave izda kartico zdravstvenega zavarovanja, s katero lahko uveljavlja zdravstvene storitve.

Vloga za prijavo družinskega člana v zdravstveno zavarovanje je dostopna na tej povezavi. Vložite jo pri najbližji enoti ZZZS. Več o tem si lahko preberete na tej povezavi.