Priznanje očetovstva

Če niste poročeni, morate urediti priznanje očetovstva. Za očeta otroka, ki ni rojen v zakonski zvezi, velja tisti, ki otroka prizna za svojega ali čigar očetovstvo se ugotovi s sodno odločbo. V primeru, da ste v zakonski zvezi, velja zakonska domneva, da je vaš zakonski partner tudi oče otroka.

Oče lahko prizna otroka za svojega pri pristojnem centru za socialno delo ali pred matičarjem ali v javni listini ali v oporoki. Očetovstvo lahko prizna oseba, ki je razsodna in stara najmanj petnajst let.

Priznanje očetovstva velja in se vpiše v matični register samo, če se s tem priznanjem strinja otrokova mati, ki jo matičar o tem obvesti.

Če se mati ne strinja s tem priznanjem ali če ne da izjave v enem mesecu po prejemu obvestila, lahko tisti, ki je priznal otroka za svojega, vloži tožbo pri sodišču na ugotovitev, da je on otrokov oče. Tožba se lahko vloži v enem letu po prejemu obvestila, da se mati ne strinja s priznanjem očetovstva, vendar le v petih letih po rojstvu otroka.

Več o tem lahko najdete na tej povezavi.