Otroški dodatek

Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. Pravica do prejema otroškega dodatka se lahko uveljavlja pri Centru za socialno delo, kjer ima upravičenec stalno prebivališče oziroma kjer večina družinskih članov dejansko prebiva, če je posameznikovo stalno ali začasno prebivališče na različnih naslovih.

Pravico do otroškega dodatka lahko uveljavlja eden od staršev oziroma druga oseba za otroka do 18. leta starosti, ki ima prijavljeno prebivališče in tudi živi v Republiki Sloveniji.

Otroški dodatek uveljavljate z vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo najdete na tej povezavi. Če pravico do otroškega dodatka uveljavite v 30 dneh po rojstvu otroka, vam jo priznajo že z mesecem otrokovega rojstva. Če jo uveljavljate po tem roku, jo priznajo s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka. Pravica do otroškega dodatka se prizna za dobo največ enega leta.

Višino otroškega dodatka se določi glede na uvrstitev družine v enega od dohodkovnih razredov. Dohodkovne razrede in ostala pojasnila si lahko ogledate na tej povezavi.