Olajšava za vzdrževane družinske člane

Davčna olajšava za vzdrževane družinske člane pride v poštev za vse zavezance za dohodnino, s tem se jim zmanjša davčna osnova.

Kdo je vzdrževan družinski član

Zavezancem za dohodnino se davčna osnova lahko zmanjša za posebno olajšavo za vzdrževanje družinskih članov. Vzdrževani družinski člani so otroci do 18. leta starosti. Vsi ostali (npr. starejši otroci od 18 let, zakonski partnerji in starši zavezanca) pa morajo izpolnjevati posebne pogoje.

Načini uveljavljanja olajšave

Vzdrževane družinske člane lahko zavezanci za dohodnino uveljavljajo pri izračunu akontacije dohodnine (na mesečni ravni) ali pri informativnem izračunu dohodnine (na letni ravni).

Uveljavljanje olajšave na mesečni ravni

Če se zavezanec odloči, da bo vzdrževanega družinskega člana uveljavljal med letom pri izračunu akontacije dohodnine, mora svojemu delodajalcu dostaviti obrazec Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine, ki ga najdete na tej povezavi. Zaradi medletnega načina uveljavljanja olajšave bo imel zavezanec višjo mesečno neto plačo, kot bi jo imel sicer.

Uveljavljanje olajšave na letni ravni

Zavezanec, ki med letom ni uveljavljal olajšave, in tisti, ki želi medletno olajšavo spremeniti, mora najpozneje do 5. februarja vložiti Vlogo za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine, ki jo najdete na tej povezavi.

Kdo lahko uveljavlja olajšavo?

Otroka lahko uveljavlja eden izmed staršev ali pa oba. V slednjem primeru si morata starša čas uveljavljanja razdeliti tako, da njuna vsota ne preseže 12 mesecev (npr. vsak po 6 mesecev). Če se ne moreta sporazumeti, kdo bo uveljavljal olajšavo za istega vzdrževanega družinskega člana, se prizna vsakemu sorazmerni del olajšave (vsakemu polovica).

Višina zmanjšanja letne davčne osnove

Skladno s 114. členom Zakona o dohodnini se rezidentom, ki vzdržujejo družinske člane, prizna zmanjšanje letne davčne osnove, ki znaša:

  1. za prvega vzdrževanega otroka 2.066 eurov letno, ali
  2. za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 7.486 eurov letno;
  3. za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana 2.066 eurov letno.

Ob rojstvu prvega otroka vam torej pripada zmanjšanje letne davčne osnove v višini 2.066 eurov letno. V tem primeru na vlogi označite v stolpcu 4 ustrezno oznako sorodstvenega razmerja vzdrževanega družinskega člana in sicer A1.

V primeru, da imate odločbo o negi otroka, za vas pride v poštev zmanjšanje letne davčne osnove, ki znaša za vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo 7.486 eurov letno. V tem primeru na vlogi označite v stolpcu 4 ustrezno oznako sorodstvenega razmerja vzdrževanega družinskega člana in sicer A5. Poleg tega morate priložiti tudi odločbo o negi otroka.

V primeru, da vaš delodajalec s tem ne bi imel izkušenj ali v primeru, da imate kakršnakoli vprašanja glede uveljavljanja davčne olajšave, predlagam da kontaktirate pristojni finančni urad. Kontakti finančnih uradov so dostopni na tej povezavi.