Nadomestilo za nego mame po porodu

Mama včasih zaradi zapletov pri porodu oziroma po porodu težko skrbi zase. Kaj šele da bi skrbela zase in še za novega družinskega člana. Še posebej težko je okrevanje po carskem rezu. Zakonodaja v takem primeru omogoča možu oziroma partnerju, da je začasno zadržan od dela zaradi nege ožjega družinskega člana (v tem primeru mame). Za ta čas pa prejema nadomestilo. Višina nadomestila plače je 80% osnove plače. Preprosto rečeno gre za nadomestilo za nego mame po porodu.

Čas prejemanja nadomestila

Skladno s 30. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter s 138. členom Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja osebni zdravnik možu oziroma partnerju lahko odobri začasno zadržanost od dela zaradi nege ožjega družinskega člana (mame), ki traja do 10 dni. To pravico lahko imenovani zdravnik, kadar to terja zdravstveno stanje, izjemoma podaljša, tako da traja največ do 20 dni.

V res izjemnih primerih (hujše zdravstveno stanje mame, zaradi objektivno katerega ni zmožna skrbeti za otroka) je v praksi možno podaljšanje, ki traja dlje kot 20 dni.

Odsotnost z dela zaradi nege mož oziroma partner ureja pri svojem osebnem zdravniku. Ta mora sodelovati z osebnim zdravnikom mame, da pridobi vse informacije o njenem zdravstvenem stanju. Nato oceni, koliko pomoči oziroma nege dejansko potrebuje. Ko poteče 10 dni zadržanosti od dela, mora osebni zdravnik podati predlog, da imenovani zdravnik odloča o podaljšanju. Imenovani zdravnik izda o svoji odločitvi odločbo, s katero predlogu ugodi ali pa ga zavrne.

Pritožba

Pozor – kratek pritožbeni rok! Zoper odločbo o začasni zadržanosti od dela zaradi nege ožjega družinskega člana je možna pritožba na Zdravstveno komisijo ZZZS v 5 delovnih dneh od vročitve odločbe.

Za brezplačno pomoč pri pisanju pritožbe se lahko obrnete na nas preko elektronskega naslova moj.nedonosencek@gmail.com.

Pravica do začasne zadržanosti od dela zaradi nege pripada poleg očetovskega dopusta oziroma ostalih pravic. Oče tako po porodu, če to zahteva zdravstveno stanje mame, najprej koristi pravico do začasne zadržanosti od dela zaradi nege ožjega družinskega člana. Šele nato pa začne koristiti očetovski dopust.

Več o tem si lahko preberete na tej povezavi.