Davčna številka

Davčna številka je identifikacijski znak, ki se dodeli davčnemu zavezancu in se uporablja v zvezi z vsemi davki. Novorojenček, s stalnim oziroma začasnim prebivališčem v Sloveniji, se vpiše v davčni register po uradni dolžnosti.

To pomeni, da vpis izvede finančni urad samoiniciativno. Potrdilo o davčni številki novorojenčka prejmeta starša po pošti približno v mesecu dni po otrokovem rojstvu, lahko pa jo starši pridobijo takoj po otrokovem rojstvu na katerem koli finančnem uradu.

Glede davčne številke torej nič ne potrebujete urejati sami, pozorni bodite le, če je v mesecu dni ne bi prejeli, morda se je izgubila na poti do vas.

Več o tem si lahko preberete na tej povezavi.